Toget fra Moskva til Hof

Gorbatjov startede toget. Reformtoget, der blev et revolutionstog og i november 1989 medførte Berlinmurens fald og diktaturets endeligt i Østeuropa.

Således gjorde Gorbatjovs reformer i Sovjet, at der også kom reformister til magten i Polen og i Ungarn. Og i Ungarn stod man i foråret 1989 med valget mellem at modernisere pigtrådshegnet ved den østrigske grænse eller at rive det ned. Man valgte det sidste og da den ungarske premierminister, Miklos Nemeth, spurgte Gorbatjov, hvad han syntes om det, trak manden i Moskva blot på skuldrene.

Østtyskere på sommerferie i Ungarn greb hurtigt muligheden for et nyt liv i Vesten og strømmede over grænsen til Østrig og videre til Vesttyskland. Derfor lukkede styret i DDR straks af for rejser til Ungarn.

Men et tog var startet, der ikke kunne stoppes. Nu begyndte tusindvis af østtyskere på ferie i Tjekkoslovakiet at forcere muren til den vesttyske ambassade i Prag. De ville alle til Vesttyskland. Og det kom de. Med den vesttyske udenrigsminister, Hans Dietrich Genscher, som mellemmand fik de lov at køre i særtoge fra Prag, gennem Østtyskland og til den vesttyske by Hof.

Disse særtoge med østtyske flygtninge satte bogstavligt revolutionerne i Østeuropa på skinner. Reformtoget Gorbatjov startede med glasnost (åbenhed) og perestrojka (omstrukturering) blev mellem Prag og Hof til revolutionstoge.

For der var ingen vej tilbage, toget var kørt, Berlinmuren måtte vælte.

For at lade østtyskerne på ambassaden i Prag komme til Vesttyskland krævede styret i DDR, at togene kørte gennem Østtyskland. Således ville man sætte en sidste skræk i livet på dem, og give dem en sidste ydmygelse.

Men det modsatte skete. Via vesttysk tv havde mange østtyskere fået kendskab til særtogene, der kørte gennem den sydlige del af landet. Derfor stod mange langs ruten og prøvede at hoppe på. Og en større folkemængde forsøgte at komme ind på banegården i Dresden, som var lukket for at togene kunne køre uhindret gennem.

Så i stedet for at ydmyge flygtningene blev styret i DDR ydmyget. Og ydmygelsen fortsatte, da tilskuerne ved DDRs 40 års jubilæum få dage efter tiljublede og hyldede gæsten og reformisten Mikhail Gorbatjov og ikke deres egen leder, Erik Honecher.

Kort efter 40 års jubilæet var der store, men fredelige demonstrationer i DDRs næststørste by Leipzig. Få uger senere dansede øst- og vesttyskere sammen på Muren i Berlin. Inden nytår var diktaturet fortid i alle lande i Østeuropa. Takket være reformtoget fra Moskva og revolutionstogene fra Prag til Hof.

Ved 20 års markeringen af Murens fald blev togturen fra Prag til Hof genkørt med flere af passagererne, der sad i togene i 1989. Se en reportage fra togturen 20 år senere her.