Demokratisk jackpot eller blålys?

Hvis én million EU-borgere skriver under for en sag, og underskrifterne afleveres til EU-Kommissionen, er Kommissionen forpligtiget til at tage sagen op i EU. Også kaldet “Det Europæiske Borgerinitiativ”, som blev indskrevet i Lissabon-traktaten. 

Er der så demokratisk jackpot ved EU-kasse 1, når underskrifterne afleveres? Næppe.

Men kampagnen Right2Water er det første initiativ og har de sidste fire år indsamlet nær to millioner underskrifter. Right2Water mener, at vand og sanitet er et offentligt gode og ikke en råvare, man kan handle med. De ønsker:

1. At alle borgere i EU har adgang til rent vand.

2. At vandforsyningen i EU ikke privatiseres.

Right2Waters initiativ har medført, at der nu laves en EU-rådgivningsservice om vand og sanitet, og at der arrangeres en EU-konference om emnet. Men Right2Water mener ikke, det er nok. De opfordrer Kommissionen til at handle mere direkte.

Modsat siger Kommisionen, at lovgivning om vand er et nationalt anliggende, og at man ikke vil gøre mere ved sagen.

Eksemplet viser, at borgerinitiativet er en udmærket idé, men at det støder hovedet mod virkeligheden i EU. Problemerne er:

1. Underskrifterne er ikke (nødvendigvis) udtryk for en almen holdning i EU. Godt nok skal de indsamles i minimum en fjerdedel af medlemslandende. Men med 28 medlemslande og en halv milliard EU-borgere er det tvivlsomt om nok så mange underskrifter er udtryk for en almen europæisk holdning.

2. EU-Kommissionen ser initiativet som en trussel mod deres eneret til at stille lovforslag. Kommissionen tager derfor kun initiativet alvorligt, hvis sagerne flugter deres egne holdninger.

3. Det er stadig langt nemmere for pengestærke organisationer at lave almindelig lobbyisme over for EU-Kommissionen og i Europa-Parlamentet.

Borgerinitiativet sælges som et demokratisk fremskridt, men fører nok ikke Bruxelles tættere på hverken Bilbao, Billund eller Bielefeld. Nogen vil måske endda kalde initiativet et demokratisk blålys?

Læs mere om borgerinitiativet her og om Right2Water her.